AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2020 m. liepos 10 d. sprendimu  Nr. 2020-17-1 „Dėl AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo“ 2020 m. rugpjūčio 4 d. šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.