Endelige vilkår for SDRO udstedt af Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark åbner 6 nye obligationer i serie 10F, 6 nye obligationer i serie 10G og 4 nye obligationer i serie 10A.

De nye obligationer optages til notering på NASDAQ Copenhagen, og er omfattet af “Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S”.  

Basisprospektet er tilgængeligt på Realkredit Danmarks internetside på www.rd.dk/Investor.

De endelige vilkår offentliggøres hermed.