Aktia Bank Abp: Komplettering till anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande  
23.10.2020 kl. 19.00