Fastsættelse af rentetrigger

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       31. august 2020
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 86/2020