Decisions of the Meeting of Noteholders of AS PRFoods Notes

By a company announcement published on 15 June 2020, AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; the “Issuer”) convened a meeting (the “Meeting”) of persons holding the notes (the “Noteholders”) of the Issuer, due on 22 January 2025 and bearing ISIN code EE3300001577 (the “Notes”), issued under the Terms[…]

AS PRFOODS VĂ•LAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU OTSUSED

15. juunil 2020 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „Emitent“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad Emitendi võlakirjad lunastuspäevaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud Emitendi tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste, kuupäevaga 14. jaanuar 2020 (ning mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi[…]