Decisions of the Meeting of Noteholders of AS PRFoods Notes

This post was originally published on this siteBy a company announcement published on 15 June 2020, AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; the “Issuer”) convened a meeting (the “Meeting”) of persons holding the notes (the “Noteholders”) of the Issuer, due on 22 January 2025 and bearing ISIN code[…]

AS PRFOODS VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU OTSUSED

This post was originally published on this site15. juunil 2020 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „Emitent“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad Emitendi võlakirjad lunastuspäevaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud Emitendi tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste, kuupäevaga 14. jaanuar 2020[…]